Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020г.

 

Заповед РД-323 от 15.09.2017

 

Списък земи

 

Тръжна документация

 

Заявление