Заповед № РД - 174 /16.05.2017 г. За безвъзмездно право на ползване на НЧ Христо Ботев – 1928 с.

Заповед № РД - 174 /16.05.2017 г.