Заповед № РД - 175 /16.05.2017 г. За безвъзмездно право на ползване на НЧ Петър Берон – 1928 с. Църквица

Заповед № РД - 175 /16.05.2017 г.