Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г.

Заповед


Списък с имоти


Заявление


Тръжна документация