Заповед
Списък с имоти
Заявление   - PDF - DOCX
Проектодоговор
Тръжна документация

 

Заповед

 

Декларация съгласие


Описание на имотите

Заявление   - PDF - DOCX

 

Проектодоговор


Тръжна документация