Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2019-2020г


Решение на ОБС Никола Козлево
Пасища, мери и ливади за  индивидуални полване 2018-2019 г.
Заявление
Декларация
Приложение 1
Приложение 2
Протокол - разпределение


Решение на ОБС Никола КозлевоПравила за ползванеПасища, мери за  индивидуални полване 2019-2020 г.ЗаявлениеДекларация съгласиеДекларация по чл.99, ал.1 т.4 от ППЗСПЗЗПриложение 1Приложение 2Протокол за разпределениПротокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ