Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване 2019-2020г

 

Решение на ОБС Никола Козлево
Пасища, мери и ливади за  индивидуални полване 2018-2019 г.
Заявление
Декларация
Приложение 1
Приложение 2
Протокол - разпределение

 

Решение на ОБС Никола Козлево

 

 

Правила за ползване


 

Пасища, мери за  индивидуални полване 2019-2020 г.Заявление


 

Декларация съгласие


 

Декларация по чл.99, ал.1 т.4 от ППЗСПЗЗ

 


Приложение 1Приложение 2