Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ от 44.50 кв/м с. Вълнари, община Никола Козлево

 

Заповед


Декларация съгласие


Тръжна документация


Заяление