Обява


Заповед за насрочване на търг


Тръжна документация


Приемо-предавателен протокол проект


Проектодоговор


Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни


УПИ II кв. 4 с. Никола Козлево-АЧОС, Скица, Данъчна оценка


УПИ III кв. 4 с. Никола Козлево-АЧОС, Скица, Данъчна оценка


УПИ IV кв. 4 с. Никола Козлево - АЧОС, Скица, Данъчна оценка


УПИ VI, кв. 45, с. Вълнари-АЧОС, Скица, Данъчна оценка


УПИ XIV кв. 45, с. Вълнари -АЧОС, Скица Данъчна оценка


Декларация за оглед на имота-УПИ II - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево


Декларация за оглед на имота-УПИ III - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево


Декларация за оглед на имота-УПИ IV - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево


Декларация за оглед на имота-УПИ VI - общ, кв. 45, с. Вълнари


Декларация за оглед на имота-УПИ XIV - общ, кв. 45, с. Вълнари


Заявление за участие по образец-УПИ II - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево


Заявление за участие по образец-УПИ III - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево


Заявление за участие по образец-УПИ IV - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево


Заявление за участие по образец-УПИ VI - общ, кв. 45, с. Вълнари


Заявление за участие по образец-УПИ XIV - общ, кв. 45, с. Вълнари

 

Публикувано на 16.06.2022 год.

 

Насрочена втора дата за търговете

Публикувано на 11.07.2022 год.

 

Заповед спечелили търга