Заповед


Обява


Тръжна документация


Приемно - предавателен протокол


Проектодоговор


Декларация обработване на лични данни

 

АЧОС, Скица, Данъчна оценка УПИ 2 КВ. 4 НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

АЧОС, Скица, Данъчна оценка УПИ 3 КВ. 4 НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

АЧОС, Скица, Данъчна оценка УПИ 4 КВ. 4 НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

АЧОС, Скица, Данъчна оценка УПИ 7 КВ. 45 ВЪЛНАРИ

 

АЧОС, Скица, Данъчна оценка УПИ 11 КВ. 73 ВЪЛНАРИ

 

АЧОС, Скица, Данъчна оценка УПИ 12 КВ. 45 ВЪЛНАРИ

 

Декларация за оглед на имота-УПИ II - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево

 

Декларация за оглед на имота-УПИ III - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево

 

Декларация за оглед на имота-УПИ IV - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево

 

Декларация за оглед на имота-УПИ VII - общ, кв. 45, с. Вълнари

 

Декларация за оглед на имота-УПИ XI-36 - общ, кв. 73, с. Вълнари

 

Декларация за оглед на имота-УПИ XII - общ, кв. 45, с. Вълнари

 

Заявление за участие по образец-УПИ II - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево

 

Заявление за участие по образец-УПИ III - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево

 

Заявление за участие по образец-УПИ IV - За производствена складова база, кв. 4, с. Никола Козлево

 

Заявление за участие по образец-УПИ VII - общ, кв. 45, с. Вълнари

 

Заявление за участие по образец-УПИ XI-36, кв. 73, с. Вълнари

 

Заявление за участие по образец-УПИ XII - общ, кв. 45, с. Вълнари

Публикувано на 12.10.2023 г.