Покана за участие във финална пресконференция

 

ПОКАНА

за участие във финална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”

На 26.05.2014 год. от 15.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, ще се проведе финална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Община Никола Козлево кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с резултатите от изпълнението на проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”