Обучение по ключови компетенции преминаха служители на Община Никола Козлево

Обучение по ключови компетенции преминаха служители на Община Никола Козлево


01.10.2013 г.30 служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха успешно обучение на тема „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”. Курсът се проведе в периода 27-29 септември 2013 г. в комплекс „Гранд Хотел Варна”. Мероприятието се явява част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

01.10.2013 г.