Служители на Община Никола Козлево преминаха последното обучение по ключови компетентности

 

Съобщение

17.03.2014 г.

Служители на Община Никола Козлево преминаха последното обучение по ключови компетентности - част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20 служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха успешно обучение на тема „Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси”. Курсът се проведе в периода 4-15-16 март 2014 год.  Хотел & СПА Азалия, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”.