Общинска администрация Никола Козлево преминаха успешно обучение на тема „Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства”

Съобщение

04.03.2014 г.

Обучение по ключови компетенции преминаха служители на Община Никола Козлево 20 служителя на Общинска администрация Никола Козлево преминаха успешно обучение на тема „Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства”. Курсът се проведе в периода 28 февруари, 01-02 март 2014 год.  във ваканционен спа комплекс "ОСТРОВЧЕ" с. Островче, Разград.

Мероприятието се явява част от дейностите по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево”, който се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-143/27.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.