ИНВЕСТИЦИЯ ЗА 20 МИЛИОНА ЕВРО

 

 


 

 

 

Инвестиция за 20 милиона евро в община Никола Козлево
 

 

Кмета на община Никола Козлево Турхан Каракаш подписа предварителен договор с ИВЦ България 6 ЕООД за реализиране на инвестицията, състояща се в изграждане на фотоволтаичен парк с общо планирана мощност пик от до 10MW, който ще бъде реализиран в две фази всяка с пик мощност от до 5MW, заедно със съответната техническа инфраструктура и обслужващи пътища върху 355 ДКА общинска земя. Строителството на фотоволтаичния парк се очаква да стартира през 2012 след приключване на всички процедури по съгласуването на изработените проекти.