"Красива България": Ремонт за енергийна ефективност – ЦДГ “Радост”, с. Пет могили