Приключиха дейностите по реконструкцията на пътя за село Крива река

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

e – mail - obankozlevo@mail.bg

Съобщение до медиите

25.09.2014 г.

Приключиха дейностите по реконструкцията на пътя за село Крива река

Днес /25.09.2014 г./ в село Крива река, община Никола Козлево, се състоя церемония по откриването на 5-километрова новоасфалтирана отсечка от четвъртокласната пътна мрежа на община Никола Козлево. Финансирането на обекта е със средства, предоставени от Държавния бюджет, съгласно Постановление на МС № 19 от 07.02.2014 г., в изпълнение на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

След проведена процедура по реда на ЗОП бе сключен договор за възлагане на строително-ремонтните дейности на стойност 1 292 740.16 лева без ДДС с „Пътно поддържане – Нови пазар” ООД. Строителните дейности стартираха в началото на месец юли, като изцяло бе реконструирана отсечка с дължина 5 км. – в т.ч. цялостно асфалтиране, направа на канавки, нови водостоци, бяха асфалтирани и отклоненията към черните пътища.

 

За контакти:

Таня Атанасова Иванова – Христова

05328 2002/ вътр. 117

e-mail: pr_obankozlevo@abv.bg