ЛИГНУМ ХОЛДИНГ

 

Привлечени инвеститори в земеделието

 

 

 


 

 

Привлякохме инвеститор, чрез отдаване под аренда на земи собственост на общината. "Лигнум Холдинг" АД инвестира в засаждането на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и създаде 45 работни места с постоянна заетост. Отдадени са под аренда 1853 дка за срок от 25 години като инвестицията възлиза на 7 800 000 лв.

 

 

http://lignumag.bg