Галерия: Реконструкция и рехабилитация на път “Пет могили – Каравелово – Красен дол”