Приключи рехабилитацията на път "Пет могили - Каравелово - Красен дол"