ВЯТЪРЕН ПАРК КРАСЕН ДОЛ

KRASEN DOL WINDFARM

INNOVATIVE WIND CONCEPT

За проекта


 

Ветроенергиен парк “Красен дол” се намира в община Никола Козлево, Област Шумен. Територията на парка се простира в землищата на селата Красен дол, Хърсово и Църквица. С откритото си местоположение, включващо височини до 380 м, територията предлага отличен ветрови потенциал.


Вятърен парк “Красен дол” обхваща обща площ от приблизително 11 000 декара, 99% процента от които ще могат отново да се използват за земеделие след пускането му в експлоатация. За един ветрогенератор се използват средно само 3,5 декара.


„ИВЦ България 4” ЕООД планира да монтира и пусне в експлоатация 28 ветрогенератора във ветроенергийния парк “Красен дол”. Всеки ветрогенератор ще бъде инсталиран върху 100-метрова стоманена кула. Всяка от трите лопатки на съоръженията ще е с дължина 60 м. Турбините са оборудвани с генератори, които ще произвеждат зелена енергия, достатъчна за 100 000 домакинства в района на Шумен.


Ветрогенераторите ще бъдат монтирани на разстояние най-малко от 303 до 505 м един от друг за по-висока ефективност на производството и което е по-важно, за да се остави достатъчно пространство на птиците да мигрират през парка. Частите на ветрогенераторите, всяка от които тежи няколко тона, ще бъдат транспортирани с камиони по обновени пътища с настилка от чакъл към планираните им местоположения. „ИВЦ България 4” ЕООД ще обнови пътища с обща дължина 30 км, които след това ще могат да се използват от земеделските производители за по-лесен достъп до техните земи. Ветрогенераторите ще бъдат свързани със силови кабели за пренос на ел. енергия към местната и регионална електроразпределителна мрежа.

http://windfarm-krasen-dol.bg/

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - 14.02.2012 г.

24.4 KB

Ветроенергиен парк “Красен дол” се намира в община Никола Козлево, Област Шумен. Територията на парка се простира в землищата на селата Красен дол, Хърсово и Църквица. С откритото си местоположение, включващо височини до 380 м, територията предлага отличен ветрови потенциал.