ПРОТОКОЛ № 8 от проведено Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич” на 31 май 2019 година

 

Протокол № 8 - 2019 г.