ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание резервисти във военно формирование 26340 - София

ОБЯВА

ЗАПОВЕД ОХ - 380/28.05.2013 г.