СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, ПО ПРОЕКТ: "ДЕЦАТА БИЛИНГВИ"

СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, ПО ПРОЕКТ: "ДЕЦАТА БИЛИНГВИ"