ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности