ПОКАНА-ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2014

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за пучличните финанси Кмета на Община Никола Козлево – Турхан Каракаш, кани жителите на общината, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проектобюджета на Община Никола Козлево за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 29.11.2013 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на общината. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на Бюджет 2014 год.

Общинска администрация Никола Козлево

22.11.2013 г.