ПОКАНА 05.02.2013 год.

ПОКАНА

 

 

На 05.02.2013 год. (Вторник) от 1030 часа в сградата на Община Никола Козлево ще се проведе публично обсъждане с местната общност във връзка с:


1.Годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2012 год. съгласно чл. 30, ал. 4 от ЗОБ


2.Проекта на Бюджет 2013 год. съгласно чл. 11, ал. 6 от ЗОБ


Обсъждането ще се състои в заседателната зала на

Общински съвет Никола Козлево