Публично обсъждане на отчет 2011 и бюджет 2012 г.

ОБЯВА 20.01.2012 г.