„Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Никола Козлево”

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 тел.05328-2178, факс : 05328/20-20,

www.nikolakozlevo.bg email : obankozlevo@mail.bg

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От Община Никола Козлево – село Никола Козлево, пл.“23-ти септември“ №5 тел.05328-2002, със седалище село Никола Козлево, Булстат 000931568 и пълен пощенски адрес: село Никола Козлево, п.к. 9955 пл.“23-ти септември“ №5, факс 05328-2020, e-mail obankozlevo@abv.bg www.nikolakozlevo.bg – Представлявана от Турхан Фахредин Каракаш – Кмет на община Никола Козлево

Уведомяваме Ви, че Община Никола Козлево има следното инвестиционно предложение, което ще се реализира на територията на село Църквица: „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Никола Козлево”

Описание на инвестиционното предложение:

1„Изграждане на спортен комплекс в с. Пет могили, Мултифункционално /двойно/ игрище вътре с футбол в с .Никола Козлево, Терен с изкуствена настилка 110/73 метра и сграда в с. Вълнари”.

1.1. село Пет могили

Да се проектират нова лекоатлетическа писта и терени с изкуствена тревна настилка с височина на стръка 40 мм пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули и омекотяваща подложка. Лекоатлетическата писта да е с настилка одобрена по ИААФ с дебелина на пласта 14 мм. За съоръженията да се предвиди осветление с 4 броя поцинковани пилони с височина 25 м. С повдигащ и свалящ механизъм за прожекторите. На всеки пилон да се монтират по 8 броя прожектори 2000W. Пистата да е с минимум четири коридора.

- Да се предвидят трибуни на мястото на старите за 750 човека

-Да се предвидят места за треньорите и резервите на отбора в близост до игрището

- Да се проектира нова обслужваща сграда

- Да се проектира игрище за мини футбол

- Да се проектира мултифункционално игрище

- Да се предвиди периферна ограда около комплекса минимум два метра.

1.2. село Никола Козлево

- Да се проектира двойно мултифункционално игрище вътре с мини футбол в зелените площи до физкултурния салон на училището

- Да се предвидят подвижни трибуни с 100 седящи места

- Да се проектира периферна ограда около комплекса

1.3. село Вълнари

- Да се проектира изкуствен терен с размери 110/73 метра

-Да се предвидят места за треньорите и резервите на отбора в близост до игрището

- Да се проектира нова обслужваща сграда

- Да се предвидят подвижни трибуни с 300 седящи места

- Да се проектира периферна ограда около комплекса

3.Цел и предмет на инвестиционното предложение- „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на Община Никола Козлево”

4.Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение.

Предвижда се строителството да продължи до 36 месеца.

5 Местоположение: Стадион в с. Пет могили, Стадион в с. Вълнари и спортна площадка към СОУ „Ц.Б.Церковски”  Никола Козлево.

6. Лице за контакти: Ахмед Басри Ахмед – Главен специалист „Проекти и инвестиции“


Турхан Каракаш

Кмет на община Никола Козлево