ПОКАНА

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, Кметът на община Никола Козлево кани всички заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на промени в текстовете на чл. 9 от Наредбата за подпомагане на уязвими групи от населението на община Никола Козлево с талони за хляб.

Обсъждането ще се състои на 19 ноември (понеделник) 2018 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Никола Козлево, в сградата на общинска администрация.

Предложението за промяна, Мотивите и Мотивираният доклад, са публикувани на интернет страницата на Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/ .

Предложения и становища се приемат в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 16 ноември 2018 година или на e-mail: obankozlevo@mail.bg

 

 

МОТИВИ

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ