Съобщение - "Здравен медиатор"

Конкурса ще се проведе на 16.03.2018 (петък) от 10 часа в сградата на Общинска администрация Никола Козлево.