Община Никола Козлево приема заявления по Проект „Нови възможности за грижа”