Съобщение за обсъждане на Отчет за 2014 г. и Проект на бюджета на Община Никола Козлево за 2015 г.

Съобщение за обсъждане на Отчет за 2014 г. и Проект на бюджета на Община Никола Козлево за 2015 г.