Обява за прием на документи от кандидат-потребители на услугата „Личен асистент”

Писмо от ръководителя на проекта