Обявления за набиране на предложния за доставка на продукти по СхемаОбявление - ДГ "Пролет" с. Ружица

Качено на 30.09.2019 г.


Обявление - ДГ "Слнчево детство" с. Крива река

Качено на 30.09.2019 г.


Обявление - ДГ "Здравец" с. Църквица

Качено на 30.09.2019 г.


Обявление - ДГ "Радост" с. Пет могили

Качено на 30.09.2019 г.


Обявление - ДГ "Зорница" с. Никола Козлево

Качено на 30.09.2019 г.


Обявление - ДГ "Щастливо детство" с. Каравелово

Качено на 30.09.2019 г.


Обявление - ДГ "Ален мак" с. Вълнари

Качено на 30.09.2019 г.


Заповед №42 от 8.10.2019 год. към обявление на ДГ "Зорница" с. Никола Козлево - Определяне на заявители

Качено на 08.10.2019 г.


Заповед №20 от 8.10.2019 год. към обявление на ДГ "Щастливо детство" с. Каравелово - Определяне на заявители

Качено на 08.10.2019 г.

 

Заповед №63 от 8.10.2019 год. към обявление на ДГ "Слънчево детство" с. Крива река - Определяне на заявители

Качено на 08.10.2019 г.

 

Заповед №21 от 8.10.2019 год. към обявление на ДГ "Пролет" с. Ружица - Определяне на заявители

Качено на 08.10.2019 г.

 

Заповед №9 от 8.10.2019 год. към обявление на ДГ "Здравец" с. Църквица - Определяне на заявители

Качено на 08.10.2019 г.