БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПОД НАДСЛОВ „КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО”


Под патронажа на г-н Ешреф Реджеб – Кмет на Община Никола Козлево, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Никола Козлево организира благотворителната кампания под надслов „Коледно вълшебство” – да помогнем за събирането на  средства, необходими за закупуването на подаръци за сираци, полусираци и деца в неравностойно положение, живеещи на територията на община Никола Козлево.

Вярваме, че зад всеки български дом стоят личности, които са преди всичко родители, хора с човещина и съпричастност в сърцата си.

Вярваме, че ще се намерят хора, които ще протегнат ръка към децата на община Никола Козлево.

Имаме готовността да уредим и целият пакет документи за дарение, които да ви послужат за счетоводни или данъчни цели.

Парите не са единственият начин да подкрепите нашата кауза, можете да станете инициатори  и на други оригинални начини за да подкрепите целите ни или конкретно дете – отворени сме за всякакви предложения и идеи!

Убедени сме, че колкото и да е натоварен денят Ви, ще отделите време и средства да дадете своя дял за да зарадвате една детска душа! Нашият девиз е:

„За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.“

За нас всяка помощ е от значение!

Ако желаете да помогнете на децата, моля да го направите до 15.12.2022 год., като се обърнете към МКБППМН, с адрес: с. Никола Козлево, пл. “23-ти Септември“ № 5.


Лице за контакти:  Антония Георгиева Колева – Секретар на МКБППМН, тел: 0876357363

 


МКБППМН,  Ви благодари, че сте съпричастни!

или по следната банкова сметка :

ТЪРГОВСКА БАНКА Д

IBAN  - BG42DEMI92408400038685

BIC: DEMIBESF 

Вид плащане: 445100