ПОКАНА


На основание чл. 35, ал. 1 и т. 2 от ЗСУ, във връзка с чл. 37, ал. 1  и чл. 41, ал. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги и Заповед № РД-350/08.12.2022 г. на Кмета на Община Никола Козлево са изготвени:

– Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частични от държавния бюджет.

 

Приложение №1 - желаещи

Приложение №2 - образование

Приложение №3 - здравеопазване

Приложение №4 - персонал

Приложение №5 - критерии


– Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

Приложение №1


Във връзка с чл. 42 от Наредбата за планиране на социални услуги очакваме Вашите предложения и препоръки писмено в 30-дневен срок от публикуването на документите на интернет страницата на Община Никола Козлево в деловодството на Общината или на

e-mail: obankozlevo@abv.bg

 

публикувано на: 21.02.2023 г.