О Б Я В A

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

информира, че със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени длъжности за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА в доброволния резерв на български граждани. Вакантните длъжности са във:

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен – 60 места за длъжността „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана”;

- НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново – 90 места за длъжността „Младши специалист”;

- Военно формирование 22160 – Плевен – 100 места за длъжността „Младши изпълнител”.

Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

- Да имат завършено най-малко основно образование;

- Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- Да са годни и психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Срок за подаване на документидо 28.04.2023 г. във Военно окръжие - Шумен или Офис за военен отчет в община Никола Козлево (по постоянен адрес на кандидатите).

Повече информация за необходимите документи, реда и условията за кандидатстване:

- Военно окръжие – Шумен, гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 8,

телефон: 0882 552 018 или e-mail: v_otdel_shumen@abv.bg;

- Офис за военен отчет в община Никола Козлево, с. Н. Козлево, пл.

,,23-ти септември” № 5, ет. 2, стая № 22 или на телефон: 0887 942 949;

- Интернет адрес на Централно военно окръжие: www.comd.bg или

национален телефон 0 700 20 407.