Младежка фондация „Арете” - България

„Възможности за лидерство, образование и успех на ромите V”

Програма ”Заедно напред”


През месеците юли и август, Младежка фондация „Арете” ще осъществи два национални лагера ”Заедно напред” с подкрепата на фондация „Тръст за социална алтернатива”, Българо-американско общество и Посолството на САЩ в България. Нашата цел е да подготвим младежите от ромски произход за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с модели за подражание от ромската общност, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, младежите откриват много нови възможности пред себе си. Двата национални лагери ще се проведат съответно:

  • Първи лагер ”Заедно напред” - 17-22 юли, 2024г.;
  • Втори лагер ”Заедно напред” - 31 юли - 05 август, 2024“.

И двата лагера ще се проведат в хотел ”Орфей” в гр. Банско и ще предоставят възможност на 60 момичета и момчета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, обучители и експерти.

Програмата на лагера е насочена към мотивация и подкрепа за по-добро образование, насърчаване на себепознание и самоуважение през ценностите, културата и традициите в ромската общност, развитие на социални и лидерски умения; целеполагане, превенция на ранни бракове и отпадане от училище, права на човека и дискриминация; комуникация и работа в екип; стимулиране културата на отговорност към общността и училището.

Формулярът за кандидатстване и условията за участие са достъпни на сайта на фондацията:

ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО И СИЛНО ДА ИЗВИКАМЕ: ”ЗАЕДНО НАПРЕД” — AreteYouth и Фейсбук страница ни: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=829199989242489& id=100064574864524

Краен срок за кандидатстване:

2-ри юли 2024г.

Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най – късно до 10 юли 2024г.

Всички разходи за транспорт, храна и нощувка ще бъдат поети от организаторите.

За контакт и допълнителна информация:

Христо Христов +359 878 744 463;

+359 895 621 695 ;

email: hristo@areteyouth.org

или

Райчо Чапразов +359 876 744 466

email: raycho@areteyouth.org

или 02 980 90 21

email: info@areteyouth.org

Благодарим предварително за Вашето съдействие!