Паметна плоча на загинали във войните от 1912 – 13г. , 1915 – 18г. от с.Каравелово

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

АНКЕТНА КАРТА

на военен паметник

 

1.

Наименование

Паметна плоча на загинали във войните от 1912 – 13г. , 1915 – 18г.  от с.Каравелово

 

2.

Местоположение

Каравелово , Н.Козлево , Шумен

град/село                   община                    област

3.

Точно място, на което се намира

На стената на читалищната сграда .

4.

Какъв е паметника  /паме-т-ник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча .

5.

Размери и описание

Плоча с имената на загиналите – 0.7 х 0.7 м.

 

6.

От какъв материал е направен

Мрамор.

7.

Проектант и изпълнител

Изпълнтел – Кметство с.Каравелово

8.

Дата на откриване

/от кого/

Неизвестна.

9.

Каква сума е изразходвана за построяването

Неизвестна.

10.

Чия собственост е памет-ника и земята на която е построен/държавна , общ-инска, частна/

Общинска собственост .

11.

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните/

Загинали герои от войните по т. 1

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма традиционни чествания .Послучай наци-онални събития се поставят венци и цветя.

13.

Надписи на паметника

Загинали за Родината във войните по т. 1 и изредени имена.

14.

Списък на загиналите

Приложение № 1

Да Не                Забележка: ако има списък на убитите да се приложи отделно

15.

Снимка

Приложение № 2

Да Не                Забележка: Снимките да бъдат направени от четирите страни, ъглово и общ план

16.

Състояние

/описание/

Приложение № 3

Отлично          Добро Лошо        Разрушен

подчертайте отговора.

Нуждае се единствено от текущо поддържане.

 

 

 

 

Приложение №1

 

С    П    И    С    Ъ    К

 

на

загиналите за Родината от с.Каравелово

във войните - 1912-13 г. и 1915 – 18 г. ,

записани на паметна плоча № 1

 

1912 – 1913 г.

 

1.Редник Димитър Г.Стоянов – Чонгора

2.Редник Колю Ив. Стоянов – София

 

1915 – 1918 г.

 

1.Мл.под. Вачо Дим. Вачев – Меджидие

2.Ефр.Петър Хр.Стратиев – Кубадин

3.Редник Димитър К.Геолгиев – Балтаджещши

4.Редник Митю Хр.Митев – Кубадин

 

СЛАВА НА ГЕРОИТЕ

 

Приложение №2