Паметна плоча на загинали във войните от 1912 – 13г. , 1915 – 18г. от с.Цани Гинчево

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АНКЕТНА КАРТА

на военен паметник

1.

Наименование

Паметна плоча на загинали във войните от 1912 – 13г. , 1915 – 18г.  от с.Цани Гинчево

 

2.

Местоположение

Цани Гинчево, Никола Козлево , Шумен

град/село                   община                    област

3.

Точно място, на което се намира

На стената на входа на закритото Начално училище село Цани Гинчево

4.

Какъв е паметника  /паме-т-ник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча .

5.

Размери и описание

Мозаечно пано с Георгиевски кръст и изредени имената на загиналите – 0.94 х 0.75 м.

 

6.

От какъв материал е направен

Мраморна мозайка.

7.

Проектант и изпълнител

Изпълнтел – Кметство село Цани Гинчево

8.

Дата на откриване

/от кого/

Неизвестна.

9.

Каква сума е изразходвана за построяването

Неизвестна

10.

Чия собственост е памет-ника и земята на която е построен/държавна , общ-инска, частна/

Общинска собственост .

11.

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните/

Загинали герои от войните по т. 1

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма традиционни чествания .Послучай наци-онални събития се поставят венци и цветя.

13.

Надписи на паметника

Загинали за Родината  и изредени имена.

Слава на героите

14.

Списък на загиналите

Приложение № 1

Да Не                Забележка: ако има списък на убитите да се приложи отделно

15.

Снимка

Приложение № 2

Да Не                Забележка: Снимките да бъдат направени от четирите страни, ъглово и общ план

16.

Състояние

/описание/

Приложение № 3

Отлично          Добро Лошо        Разрушен

подчертайте отговора.

Нуждае се единствено от текущо поддържане.

 

 

 

 

 

Приложение №1

С    П    И    С    Ъ    К


на

загиналите за Родината от с. Цани Гинчево

във войните – 1912 – 13 г. и 1915 – 18 г. ,

записани на паметна плоча , намираща се

на стената на Началното училище


1912 – 1913 г.


1.Мл.подоф. Юрдан Др. Христов – Чаталджа

2.Иван Р. Демиров  - Чорлу

3.Киро Д. Бобев – Чаталджа

4.Марко Б. Димитров – Чаталджа

5.Никола Б. Иванов – Кочани

6.Митю Б. Юрданов – Чаталджа

7.Пеню Т. Пенев – Чаталджа

8.Станю М. Димитров – неизвестно


1915 – 1918 г.

9.Динко Д. Демиров – Каймакчалан

10.Митю Т. Иванов – Кубадин

11.Някол Хр. Иванов –

12.Цвятко В. Попов – Ц.Гинчево

13.Юрдан П. Минчев – КубадинСЛАВА НА ГЕРОИТЕ

 

 

 

 

Приложение №2