Офицери от министерството на отбраната в Община Никола Козлево