План за интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021 - 2027

 

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.


Доклад за наблюдението и изпълнението на плана за 2021 г.

публикувано на 11.03.2022 год.


Доклад за наблюдението и изпълнението на плана за 2022 г.

публикувано на 27.03.2023 год.

 

Доклад за наблюдението и изпълнението на плана за 2023 г.

публикувано на 27.03.2024 год.


 

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2017-2020 ГОДИНА

 


 

Общински план за развитие 2014-2020 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2014 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2015 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2016 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2017 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2018 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2019 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2020 г.


 

Общински план за развитие 2007-2013 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2009 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2010 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2011 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2012 г.

Отчет за изпълнение на плана за 2013 г.


 

Национален портал за консултации: