Протоколи от заседания на Общински съвет - АРХИВ

 

Архив 2010 г.

 1. Протокол 1/2010
 2. Протокол 2/2010
 3. Протокол 3/2010
 4. Протокол 4/2010
 5. Протокол 5/2010
 6. Протокол 6/2010
 7. Протокол 7/2010
 8. Протокол 8/2010
 9. Протокол 9/2010
 10. Протокол 10/2010

_____________________________________________________________________________________

 

Архив 2011 г.

 1. Протокол 1/2011
 2. Протокол 2/2011
 3. Протокол 3/2011
 4. Протокол 4/2011
 5. Протокол 5/2011
 6. Протокол 6/2011

_____________________________________________________________________________________

 

Архив 2011/2012 г. - НОВ МАНДАТ

 1. Протокол 1/2011
 2. Протокол 2/2011
 3. Протокол 3/2011
 4. Протокол 4/2012
 5. Протокол 5/2012
 6. Протокол 6/2012
 7. Протокол 7/2012
 8. Протокол 8/2012
 9. Протокол 9/2012
 10. Протокол 10/2012
 11. Протокол 11/2012
 12. Протокол 12/2012
 13. Протокол 13/2012
 14. Протокол 14/2012
 15. Протокол 15/2012

 

____________________________________________________________

 

Архив 2013г.

 1. Протокол 1/2013
 2. Протокол 2/2013
 3. Протокол 3/2013
 4. Протокол 4/2013
 5. Протокол 5/2013
 6. Протокол 6/2013
 7. Протокол 7/2013
 8. Протокол 8/2013
 9. Протокол 9/2013
 10. Протокол 10/2013

 

____________________________________________________________

Aрхив 2014г.

 1. Протокол 1/2014
 2. Протокол 2/2014
 3. Протокол 3/2014
 4. Протокол 4/2014
 5. Протокол 5/2014
 6. Протокол 6/2014
 7. Протокол 7/2014
 8. Протокол 8/2014
 9. Протокол 9/2014
 10. Протокол 10/2014
 11. Протокол 11/2014
 12. Протокол 12/2014
 13. Протокол 13/2014

 

____________________________________________________________

Aрхив 2015г.

 1. Протокол 1/2015
 2. Протокол 2/2015
 3. Протокол 3/2015
 4. Протокол 4/2015
 5. Протокол 5/2015
 6. Протокол 6/2015
 7. Протокол 7/2015
 8. Протокол 8/2015
 9. Протокол 9/2015

 


Aрхив 2015г.

 1. Протокол 1/2015
 2. Протокол 2/2015
 3. Протокол 3/2015
 4. Протокол 4/2015

 

 

 

 

План за младежта област Шумен / Община Никола Козлево


План за действие на община Никола Козлево за подкрепа на интеграционните политики (2014-2020)