ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО“

 

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК.

Качена на 19.09.2014 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на 21.11.2014г.

 

Протокол № 1 -30.10.2014г.

Качен на 27.11.2014г.

 

Протокол № 2-19.11.2014г.

Качен на 27.11.2014г.


Протокол № 3-26.11.2014г.

Качен на 27.11.2014г.

 

Решение № 15 от 27.11.2014г.

Качено на 27.11.2014г.

 

Информация за сключен договор.

Качена на 15.12.2014г.

 

Договор - ОУПО

Качен на 15.12.2014г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Качена на 15.12.2014г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Качена на 19.12.2014г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена 18.11.2015 г.

 

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка

Качена 23.01.2018 г.