КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 22.06.2018

Покана за шеста редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28 Юни 2018

 


качено на 19.06.2018

Обявление - Изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ V - 53

 


качено на 19.06.2018

Обявление - Изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ VIII-293


качено на 18.06.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 


качено на 14.06.2018
Обявление - Изработване на проект за изменение на ПУП Никола Козлево

 


качено на 11.06.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 


качено на 11.06.2018качено на 01.06.2018

На първи юни община Никола Козлево продължи една  традиция в културния живот на общината - с петото издание  на общински детски празник под надслов „Ние можем, пеем и танцуваме”.

 


качено на 29.05.2018

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Никола Козлево обявява достъп до получена ИНФОРМАЦИЯ от РИОСВ – гр.Шумен

 


качено на 17.05.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанските 2018-2023 г.

 


качено на 14.05.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. находящ се в сграда "Младежки дом" на етаж 1 в с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, област Шумен в УПИ VII от квартал 42.


качено на 14.05.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ V - общ. от кв. 45 с площ 810 кв.м. по план на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 639 от 01.06.2010качено на 14.05.2018
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XIII - общ. от кв. 45 с площ 820 кв.м. по план на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АОС № 645 от 01.06.2010

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii