КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

АКТУАЛНО:

 


 

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 26.10.2017

 


качено на 03.10.2017


ГРАФИК за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево месец октомври 2017 г.

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XXIV от квартал 38 с. Вълнари

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи предоставени безвъзмездно право на ползване на НЧ

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020г.

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот "нива" с №109561 с площ от 1.309дка

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство - Мерцедес Е200 Компресор


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii