КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на 18.04.2019

Покана за четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25 Април 2019г.

 


качено на 18.04.2019


Обяви за свободни работни места по Проект BG05M9OP001-2.018-0036 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“ /

 


качено на 18.04.2019

 

 

Класиране в конкурс „Великденски Екофантазии-2019”

 


качено на 04.04.2019

 

Работно време - график на консултативен кабинет

 


качено на 01.04.2019

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Април 2019 год.

 


качено на 29.03.2019

 

ОБЯВА относно предложение за приемане на изменение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Никола Козлево.

 


качено на 21.03.2019

 

Заповеди № РД-96 от 21.03.2019г. - Осигуряване на пожарна безопастност предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на територията на област Шумен

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii