Доставка на специализиран автомобил с вишка – втора употреба

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ПОКАНА

Във връзка с утвърдения годишен план-график за 2012 год. за изпълнение на обществените поръчки на Община Никола Козлево отправям покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за доставка на специализиран автомобил с вишка – втора употреба. Оферти могат да се представят до 06.04.2012 год. в деловодството на Община Никола Козлево или на e-mail: obankozlevo@mail.bg. Лице за информация: Петър Димитров – секретар на община Никола Козлево, тел.: 05328 2067