КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 


качено на 16.07.2018

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ XI - общ. от квартал 45 с площ от 960кв. м. по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


качено на 16.07.2018

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот в УПИ IX - общ. от квартал 45 с площт 990кв.м. по плана на с Вълнари, община Никола Козлево, обл. Шумен

 


качено на 3.07.2018

 

На основание чл.18б ал.2, чл.26 ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на изменение в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях.

 


качено на 3.07.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за бране на плодове от орехови насаждения

 


качено на 3.07.2018

Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево
за периода 01.01.2018 г. -30.06.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево за периода 01.01.2018 г. -30.06.2018 г.

 


качено на 3.07.2018

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Юли 2018 год.

 


качено на 22.06.2018

Покана за шеста редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 28 Юни 2018

 


качено на 19.06.2018

Обявление - Изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ V - 53

 


качено на 19.06.2018

Обявление - Изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ VIII-293


качено на 18.06.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство Гранд Чероки

 


качено на 14.06.2018
Обявление - Изработване на проект за изменение на ПУП Никола Козлево

 


качено на 11.06.2018

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство. Лек автомобил Мерцедес Е200 компресор

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii