Учебни заведения на територията на общината

 

 


 

с. Никола Козлево, ПК: 9955

ул. "Гроздан Узунов" № 5

E-mail: sounkozlevo@abv.bg

 


 

 

с. Пет могили, ПК: 9940

ул. "Васил Левски" № 2

E-mail: klimentohridski1978@abv.bg

 


 

 

с. Вълнари, ПК: 9963

ул. "Христо Ботев" № 2

E-mail: ouv@abv.bg

 


 

с. Църквица, ПК: 9939

ул. "Христо Ботев" № 10

E-mail: outsarkvitsa@abv.bg

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнение на бюджета на училището за 2020г.

 

  • НУ "Борис Първи"

с. Крива река, ПК: 9938

ул. "Георги Димитров" № 8

E-mail: nukrreka@abv.bg

 


 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

  • ДГ "Ален мак"

с. Вълнари, ПК: 9963

ул. "Христо Ботев" № 2а

E-mail: DGAlenmak@nikolakozlevo.bg

 

  • ДГ "Радост"

с. Пет могили, ПК: 9940

ул. "Васил Левски" № 3

E-mail: DGRadost@nikolakozlevo.bg

 

  • ДГ "Зорница"

с. Никола Козлево, ПК: 9955

ул. "Гроздан Узунов" № 6

E-mail: DGZornica@nikolakozlevo.bg

 

  • ДГ "Пролет"

с. Ружица, ПК: 9954

ул. "Гроздан Узунов" № 3

E-mail: DGProlet@nikolakozlevo.bg

 

  • ДГ "Щастливо детство"

с. Каравелово, ПК: 9942

ул. "Чапаев" № 32

E-mail: DGShtastlivodetstvo@nikolakozlevo.bg

 

  • ДГ "Слънчево детство"

с. Крива река, ПК: 9938

ул. "Георги Димитров" № 15

E-mail: DGSlanchevodetstvo@nikolakozlevo.bg

 

  • ДГ "Здравец"

с. Църквица, ПК: 9939

ул. "Христо Ботев" № 10

E-mail: DGZdravec@nikolakozlevo.bg

 

 


 

Регистър на общинските детски градини на територията на община Никола Козлево