Състав на Общински съвет

 


1

Али Сабайдин Феим

ГЕРБ

2

Ахмед Айредин Ахмед

ДПС

3

Бисер Ангелов Митев

ГЕРБ

4

Галин Иванов Георгиев

БСП

5

Джеват Джелил Мехмед

ДПС

6

Джелил Атавула Ахмед

ГЕРБ

7

Ебазел Юсуф Назиф

ДПС

8

Катилиян Костадинов Костадинов

ГЕРБ

9

Пламен Петков Симеонов

ГЕРБ

10

Нурай Ферудин Реджеб

ГЕРБ

11

Фахри Салиев Алиев

ДПС

12

Халил Руфат Али

ГЕРБ

13

Юксел Сюлейман Исмаил

ГЕРБ