Открита процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Открита процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Рехабилитация и реконструкция на НЧ „Отец Паисий-1956“ село Пет могили”

 

Качен на 22.08.2014г.

 

Необходимите документи можете да изтеглите от тук

 

Отговор на запитване № 1

Качен на 11.09.2014г.

 

Отговор на запитване № 2

Качен на 15.09.2014г.

 

Отговор на запитване № 3

Качен на 19.09.2014г.

Протокол №1

Kачен на 09.10.2014г.

 

Отваряне на ценови оферти.

Качено на 31.10.2014г.

 

Протокол № 2 от 20.10.2014г.

Качен на 17.11.2014г.

 

Протокол № 3 от 05.11.2014г.

Качен на 17.11.2014г.


Решение №13 от 14.11.2014г.

Качено на 17.11.2014г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Качена на 13.12.2014г.

 

Договор

Качен на 08.01.2015г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Качена на 08.01.2015г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 20.04.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 27.07.2015 г.

 

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Качена на 18.08.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Качена на 20.08.205 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.09.2015 г.